^ Do Góry

Duszpasterze

Duszpasterze parafi Stanisławów:

Proboszcz ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński

Wikariusz ks. mgr. Michał Buraczyński