^ Do Góry

Duszpasterze

Duszpasterze parafi Stanisławów:

Proboszcz: ks. Bronisław Janiszewski (od 10.08.2016)

Wikariusz: ks. Mateusz Sawiński (od sierpnia 2017)